Altın Görmek

Altın görmek; sağlık, maddi ve manevi olarak istenilen şeylerin gerçekleşeceğine, çevreden yardım ve iyilik görüleceği bir döneme girileceği anlamına gelir. Kişi rüyasında sağ elinin altın olduğunu görmek, kazanç, devlet ve şiddetinin gitmesine işaret eder. Nablusî demiştir ki: Kişi rüyasında altın halka görmek ferah bir habere işaret eder.

Kişi rüyasında altın, herkes iyice bilir ki altın dünya ziynetidir. Dünya ise müminler için meşakkat mahallidir. Bu nedenle rüyada altın görmek, borca, gam ve kedere de işarettir. Bazı kere de altın görmek, sevgiliye, yardımcıya, ferahlık ve safa veren hayra işaret eder. Bazı kere de ilimlere, imana, hidayete işarettir.

Kişi rüyasında altın külçe bulmak

Kişi rüyasında altın külçesine denkgeldiğini, altın külçesine rast gelmek, elden çıkacak olan mala işarettir. Yine rüyada altını külçe ettiğini görmek kötülükle tabir olunur. Kişi rüyasında kendisine büyük bir altın parçası verildiğini görmek, devlet işlerinde yüksek mertebelere çıkmaya yorumlanır.

Kişi rüyasında altın madeni bulmak

Bir kimsenin rüyasında altın madeni bulduğunu, rüyada altın madeni bulmak, yada kişinin altın madinde çalıştığını görmesi, ortak olduğunu, altın para bulduğunu, altın kaplarda yediğini görmesi; genç birini servet yapmak için güzel bir fırsat olacağına, genç olmayan birisi için ise; işlerine, hareketlerine ve sözlerine dikkat etmesi gerektiğine işaret eder.

Kişi rüyasında altın para görmek

Altın para görmek dedikodu olarak yorumlanır. Kişi rüyasında altınla karışık gümüş para görmek,duanın kabul edilmesine, ihtiyaçların görülmesine ve hastalıktan şifaya işaret eder.

Kişi rüyasında sikke altın görmek

Kişinin rüyada sikkeli altın görmesi, ihlas, din ve ilme işaret eder. Sikkeli altın görmek, güzel çocuğa da alâmettir. Kişi rüyasında bir takım sikkeli altınlar görmek, defnedilmiş mala, hikmet, velayet ve şahitliğe işaret eder.

Kişi rüyasında altının olduğunu görmek

Bir kimsenin rüyada beş tane altını olduğunu görmesi, beş vakit namaza işaret eder. Bazı kere de rüyada görülen altınlar ilme, imana, hidayete ve sultanın hizmetinde bulunmaya işaret eder.

Kişi rüyasında ölü birinin altın vermesi

Kişi rüyasında bir ölünün kendisine altın verdiğini görmek, zulümden halas olmaya işarettir.

Kişi rüyasında bir altını yuttuğunu görmek, kendisine emanet edilen şeye hiyanet etmeye işarettir.

Nablusî altın için demiştir ki:

Altın ve gümüş, Allah Teâlâ'nın mührü ve şeytanın oku ve insanların ona olan ihtiyaç ve mecburiyetidir. Evine yükler ile taşıdığı artanlar, evine naklonulacak mala işaret eder.

Kişi rüyasında yığınla altın görmek

Altınları yığınlı bir şekilde gören kimse, birisiyle ilgili bir sırrı öğrenir. Kişi rüyasında evine yükler ile altın taşıdığını görmek, gerçekte evine gelecek mala işaret eder. Kişi rüyasında altın taç görmek: Bir kimsenin rüyada altın ve mücevherden tac giydiğini görmesi, saltanata nail olmaya işarettir.

Kişi rüyasında altın gerdanlık

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Kişi rüyasında görülen gerdanlık altından ve kısmen diğer şeylerden ise, hacca, tamamı altından olursa, velayet ve memuriyete işaret eder.

Kişi rüyasında altından resim görmek

Bir kimsenin rüyada altın veya gümüşten yapılmış resimler görmesi, dünyalık mal ile tâbir olunur. Kişi rüyasında altınların çıkardığı sesi işitmek, müjdeli ve sevindirici habere işaret eder.

Kişi rüyasında altın yüzük takmak

Bekar bir genç kız yada erkek altın yüzük takarsa iyi bir evlilik yapar. Kişi rüyasında altın leğen görmek: Kişi rüyasında altından bir leğen görmek, gücünün yetmeyeceği kadar kendisinden para isteyen güzel bir kadına işaret eder.

Kişi rüyasında altın kılıç görmek

Cabirü'l-Mağribî demiştir ki: Kişi rüyasında altından bir kılıcı olduğunu görmek, büyüklerden gelecek menfaata işaret eder.

Kişi rüyasında altın dağıtmak

Kişi rüyasında altın dağıttığını görmek, üzerinde olan borçları ödemeye işarettir. Yine Kişinin rüyada halka altın dağıttığını görmesi, uyanıkken halka dağıtacağı borç paralara işaret eder.

Kişi rüyasında altın tabak görmek

Kişi rüyasında, gümüş veya altından yapılma, ibrik, tabak, kâse ve çanaklar, kaşıklar görmek, erbabı için ticaret edeceği şeylere işaret eder. Yine gümüş ve altından mamul tabak, kâse görmek, cennete girmeyi gerektiren salih amellere işaret eder.

Nablusî demiştir ki: Kişi rüyasında altın veya gümüş halka görmek, şerli bir söz veya ferah verici bir habere işaret eder.

Kişi rüyasında altın taşımak

Kişi rüyasında altın taşımak, kâr ve kazanca işaret eder. Bir kimsenin rüyada eğerin altına konan keçeyi görmesi: Üzüntü, keder, zahmet ve meşakkatin gitmesine işarettir.

Kişi rüyasında altın bilezik takmak

Kişi rüyasında bir kadının altın bilezik takması, mirasa yorumlanır. Rüya sahibine miras kalacağına işarettir. Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Kollarında altın bilezik olduğunu görmek, bir yerden gelecek mirasa işaret eder.

Altın ayna Kişi rüyasında altından yapılma bir ayna görmek; dince kuvvet, fakirlikten sonra zenginlik ile tâbir edilir. Altın elbise: Altınla işlenmiş elbiseyi görmek, düşmana galip gelmeye işarettir.

Kişi rüyasında altından ev görmek

Kişi rüyasında evinin altından olduğunu görmek, yangın ile tâbir olunur. Çünkü altın ateş rengindedir. Kişi rüyasında altından merdiven basamakları görmek, devlet, servet ve bolluğa işarettir.

Kişi rüyasında altın bilezik beş şekilde tabir olunur:

Altından buzağı görmek

Bir kadının altından yapılma bir buzağı görmesi, kendisi için sevinç, ferahlık ve saadete işaret eder.

Elinde altın görmek

Ibn-i Şîrîn (rh.a.) demiştir ki: Kişi rüyasında elinde beş adet altın olduğunu görmek, halk indinde makbul olacak işlere işaret eder. Elinde tek altın olduğunu görmek, güzel bir ev ile tâbir olunur.

Kişi rüyasında altın kırıntısı

Kişi rüyasında altın ve gümüş kırıkları görmek, faydalı ilme, sâdık dosta, uygun zevceye ve hayırlı çocuğa işaret eder. Rüyasında bir miktar altın bulup bunları iyi bir yere gizlediğini görmek, sır saklamak ile tâbir olunur.

Ölüden altın almak

Kişi rüyasında bir ölünün kendisine altın para verdiğini görmek, zulümden kurtulmaya işarettir. İki elinde altın görmek: Kişi rüyasında, her iki elinde altın bulunduğunu görmek, iş hayatında sıkıntıya düşmeye işaret eder.

Kişi rüyasında taç, başörtüsü gibi kıymetli nesnelerin altın sırma ile örülmüş yada dokunmuş olduğunu görmek; bu giysileri giyenlerin Allah'a yakınlıklarına işarettir.

Ayrcıa rüyada gümüş ve saf altından bir nesneyi görmek, saf niyete, anlaşmaya, ihlasa ve doğru söze yorumlanır. Kişi rüyasında üzerinde, altın, gümüş, boncuk veya mücevherden gerdanlık olduğunu görmek, devlet hizmetinde yüksek makama çıkmaya işaret eder.

Altın bulmak: Kişi rüyasında altın, gümüş ve bunlara benzer şeyler bulduğunu görmek, dünya nimetleri ile tâbir olunur.

ALTIN : Kişi rüyasında altın görmenin farklı yorumları bulunmaktadır. Kişi rüyasında altın bir şey görmek, sağlıklı bir yaşam süreceğinize maddi yönden sıkıntıya düşmeyeceğinize işaret eder.

Kişi rüyasında altın para, görmek dedikoduya işarettir. Yığılı bir şekilde rüyada altın görmek ise, birisiyle ilgili bir sırrı öğrenmeye işarettir. Bekar bir genç kız ya da erkek altın yüzük takarsa iyi bir evlilik yapmaya işaret eder.

Ayrıca rüyada altın ümit, iyi sıhat demektir. Altını başkasının elinde görmek, altını tutan için iyi bir hayata, altın bilezik görmek, itibarınızın artacağına, birisinden altın almak, büyük bir adamın etkisinde kalmaya, birisine altın vermek, kazançlı bir işe sahip olmaya, altın saymak, kısa süreli bir hastalık geçirileceğine,

Kişi rüyasında altın bozdurmak

Kişi rüyasında altın bozdurmak, keder ve hastalığa işarettir. Kişi rüyasında cüzdan içinde altın görmek: Ruyada Cüzdanın içinde altın olduğunu görmek de emanete ve sırra işarettir. Kişi rüyasında kese içinde altın ve gümüş görmek, nimet ve hayra, kesenin boş olduğunu görmek de iflasa işaret eder.

Oğuz destanında anlatılan rüyaya göre, Ulu Türk rüyasında altından yapılmış bir yay ile gümüşten yapılmış üç ok görür. Yayın uçlarından biri güneşin doğuşuna diğeri de güneşin batışına değmektedir, üç gümüş ok da kuzeye yönelmişti. Bu rüyanın yorumunda yay, hükümdarın gücünü, oklar da elçileri sembolize etmektedir.

A B C Ç D E F
G Ğ İ I J K L
M N O Ö P R S
Ş T U Ü V Y Z
En Çok Okunanlar #
üzüm asması görmek Rüyayı Oku
acı biber görmek Rüyayı Oku
rüyada padişah mezarı görmek Rüyayı Oku
beyaz keçi görmek Rüyayı Oku
abdest almak Rüyayı Oku
rüyada uçmak Rüyayı Oku
deprem görmek Rüyayı Oku
zürafa görmek Rüyayı Oku
rüyada karınca görmek Rüyayı Oku
alem Rüyayı Oku
3 harfli görmek Rüyayı Oku
abanoz ağacı Rüyayı Oku
göbek görmek Rüyayı Oku
ada soğanı görmek Rüyayı Oku
abdest alıp namaz kılmak Rüyayı Oku