AĞIZ

Rüyayı gören kişinin, rüyada ağız görmek, işin başlangıcı ve sonu olarak tâbir edilmiştir. Yine rüyada ağız görmek, umurun anahtarı ve fatihası, rızkın mecrası, kuvvetin mahalli olarak tâbir olunur. Rüyayı gören kişinin, rüyada ağızdan çıkan şey, o kişinin hayır ve şerden söylediği sözü, ağıza giren şey de, o kişinin rızkıdır. Nablûsî demiştir ki:

Rüyayı gören kişi rüyasında ağzının yok olduğunu görse, bu onun ölümüne rüyanız işaret eder.

İbn-i Sîrîn demiştir ki:

Rüyayı gören kişinin, rüyada ağzının üzerinde bir bağ olup kapalı halde görmek, beş şekilde tâbir olunur:

Ölüm

Şiddetli hastalık,

Ayaklanma, taşkınlık,

Dilsizlik

Sükût

Rüyayı gören kişinin, rüyada ağzına ilaç cinsinden bir şey koyduğunu görmek, dinde salâha, gıda olan bir şey koymak yine salâha rüyanız işaret eder. Faydasız bir şey koymak ise gam ve kedere işarettir. Rüyayı gören kişinin, rüyada ağzını pek büyük olmuş görmek, rızkın ve malın ziyade artacağına alâmettir. Ağzının küçüldüğünü görmek de bunun zıddı, rızkın ve maişetin darlığına rüyanız işaret eder.

Câfer-i Sâdık hazretleri demiştir ki:

Rüyayı gören kişinin, rüyada ağız görmek yedi veçhile tâbir olunur.

Menzile (küçük merhale),

Me'va (yurt, mesken),

İlmin hazinesi,

Müftah-ı umur,

Çarşı

Kapıcı

Vezir

Rüyayı gören kişinin, rüyada ağzına süt veya şerbet aktığını görmek, zikir ve tesbih ile meşgul olmaya rüyanız işaret eder. Rüyayı gören kişinin, rüyada ağzının güzel koktuğunu görmek, güzel söz, zikir, tesbih, hamd ve senaya rüyanız işaret eder. Fena koktuğunu görmek de fena söze ve küfre işarettir.

Rüyayı gören kişinin, rüyada ağzının eti çürüyüp koptuğunu görmek, belâ ve musibete, zarar ve ziyana rüyanız işaret eder. Hasta olan biri, rüyada ağzının büyük ve güzel olduğunu görse, hastalıktan şifa bulmasına ve selâmete rüyanız işaret eder. Rüyayı gören kişinin, rüyada ağzının yok olduğunu görmek, hanenin harap olmasına, kabın kırılmasına ve zindanların boş kalacağına alâmettir.

bn-i Kesir (rh.a) demiştir ki:

Rüyayı gören kişinin, rüyada ağız görmek vaaz, zikir ve mecrâ-yı ilimdir. Ağzından berrak su aktığını görmek, ilim ve fazlından diğer insanların istifade edeceğine dalâlettir.

A B C Ç D E F
G Ğ İ I J K L
M N O Ö P R S
Ş T U Ü V Y Z
En Çok Okunanlar #
üzüm asması görmek Rüyayı Oku
acı biber görmek Rüyayı Oku
rüyada padişah mezarı görmek Rüyayı Oku
beyaz keçi görmek Rüyayı Oku
abdest almak Rüyayı Oku
rüyada uçmak Rüyayı Oku
deprem görmek Rüyayı Oku
zürafa görmek Rüyayı Oku
rüyada karınca görmek Rüyayı Oku
alem Rüyayı Oku
3 harfli görmek Rüyayı Oku
abanoz ağacı Rüyayı Oku
göbek görmek Rüyayı Oku
ada soğanı görmek Rüyayı Oku
abdest alıp namaz kılmak Rüyayı Oku