Abdest Almak

Abdest almak, hayra, sevince, zor müşküllerin halline, tekrar abdest aldığını görmek rahmet üzerine rahmet demektir. Hastanın abdest alması şifa bulmasıdır. Soğuk bir yerde abdest almak kaybettiği şeyi bulmasına, abdest alıp namaz kılmak keder ve üzüntüden kurtulmaya işaret eder.

Kişi rüyasında abdest, güzelliğin, temizliğin, iyiliğin, selametin ve huzurun anahtarı ve hataları temizleyen ibadetler anlamına gelir. Temizlik de imandandır bu yüzden abdest almak ferahlamaktır, kişi hastaysa şifa bulur, günahkârsa tövbe eder, iyilik tarafı artar, her türlü saadete tabir edilir. Abdest almak ileri gelen kimselerin yanında ihtiyaçların karşılanmasına yorulmaktadır.

Rüyayı gören kişi rüyada abdest alıp namaz kıldığını görse, keder ve üzüntü ve gamdan kurtulur. Sudan gayri bir şey ile abdest aldığını görmek, dindarlığa alamettir. Namaz için abdest aldığını görmek, maneviyat ve kutsiyettir. Allah (CC.)'in hıfz ve emanında bulunmasına işaret eder, üzüntü ve kederden kurtulur.

Kişi rüyasında tüccar birinin abdestsiz namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına işaret eder. Kişi rüyasında abdest alan birini görmek, Abdest alıp namaz kıldığını gören kişi üzüntü ve kederden kurtulur.

Kişi rüyasında süt veya bal ile abdest almak, din hususunda selâmete işaret eder. Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan imana işaret eder.

Nablusî demiştir ki:- Kişi rüyasında tastamam abdest aldığını görmek, bütün dinlerde güzelliğe, Allahu Teâlâ tarafından nail olunacak himayeye işaret eder.'

İmam Nablusî buyuruyor ki:

- Kişi rüyasında abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete, nimet üzerine nimete işaret eder. Yine rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını veya gusül yaptığını gören kimse, zayi ettiği şeyini bulur. Namaz kıldığını görse, keder ve üzüntüden halâs olur ve gamdan kurtulur.

Kişi rüyasında bir arkadaşının başı üzerine abdest aldığını görmek, arkadaşına varis olacağına ve onun eşyasına malik bulunacağına işaret eder. Tanıdığı bir kişinin kendisinin başı ucunda abdest aldığını görmek ise, gam ve kedere düşmekle tabir olunur...

Temiz bir su ile Abdest alınıyorsa amacına kavuşur. Eğer abdest tamamlamazsa amacına kavuşamaz. Soğuk bir mahzende Abdest alan çalınan eşyasını bulur.

Kişi rüyasında abdest bozulması: Kişi rüyasında abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir. Malumdur ki abdest, hataları temizleyen ibadetlerdendir.

Rüyayı gören kişi üst üste abdest aldığını görse 'Abdest üzerine abdest Almak nurdur' hadisine binaen o kimsenin gönlünün aydınlığına işaret eder.

Kişi rüyasında abdest almak Allah (CC) tarafından nail olunacak himayeye isaret eder.

Bazı tabirciler, rüyada abdest almak, rüya sahibinin yerine vereceği emanete veya ödeyeceği borcuna ya da yapacağı şahitliğe işaret eder, dediler.

Kişi rüyasında kendisiyle abdest alınması caiz olmayan diğer sıvılarla abdest aldığını gören kimsenin, borçlanmasına işaret eder.

Çöplükte ve deniz kenarında bir yerde abdest alsa, üzüntü, keder ve acıların gitmesine işaret eder.

Kişi rüyasında abdest aldığını ve abdestini tamamladığını gören kimse üzüntülü ise, Allah (CC.) onu bu üzüntüsünden kurtarır. Korkusu varsa, Allah (CC) onu korktuğu şeyden emin eder, hasta veya borçlu ise, Allah (CC) ona şifa verir. Borcunu ödemesine imkan nasip eder.

Kişi rüyasında abdestini tamamlayamadığını gören kimsenin, arzu ettiği şeyin tamamlanmamasına işaret eder. Kişi rüyasında sıcak su ile abdest aldığını gören kimseye, üzüntü, keder ve hastalık isabet eder.

Hasta bir kimsenin rüyasında güzel bir abdest aldığını görmesi şifa bulacağına, borçlu bir kimsenin güzel bir abdest aldığını görmesi; borcunu ödeyeceğine, günahkar bir kimsenin güzel bir abdest aldığını görmesi; Allah'ın affına mazhar olacağına yorumlanır.

Kişi rüyasında abdest almak için su bulmamak!

Bir kimsenin rüyasında abdest almak istediği halde su bulamadığı görmesi; o kimsenin isteklerini gerçekleştirmek için çare bulamayacağına, rüyasında abdest alırken eksik aldığını ve abdest azalarını yıkama sırasını ihlâl ettiğini görmesi; o kimsenin Allah'a karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu vazifelerinde tembellik ettiğine işaret eder.

Kişi rüyasında abdest suyundan içmek

Rüyanızda abdest aldıktan sonra elinizle abdest aldığınız sudan içtiğinizi görmeniz; hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifa bulmaya ve korkudan emin olmaya yorumlanır.

İmam Cafer Sadık (a.s): Kişi rüyasında abdest alırken bir kimsenin sizi seyretmesi; sizin vesilenizle birinin tövbe edeceğine yorumlanır.

Allame Meclisî: Abdest aldığınızı görmek; insanların minnetinden güvende kalacağınıza yorumlanır. Hacetinizin minnetsizce reva olacağına tabir edilir.

Müellif: Temiz ve berrak suyla abdest almak; murada ermektir. Kirli pis suyla suyla abdest almak; bunun aksine yorumlanır.

Kirmanî: Berrak suyla abdest almak; üzgün biri için sevinmeye, korku içinde olan için güvende kalmaya, borcu olan için borcunu ödemeye ve hasta biri için iyileşmeye işarettir.

Cabir Mağribî: Kişi rüyasında namaz için abdest aldığınızı, sonra da abdestin bozulmasını görmek; yapacağınız bir işte başarısız kalmamak için iyi bir mücadele vermeniz gerektiğine işarettir.

İbrahim el-Eş'as: Rüyanızda mükemmel bir abdest aldığınızı görmeniz; korku ve üzüntüden kurtulacağınıza, korktuğunuzdan emin olacağınıza işaret eder.

A B C Ç D E F
G Ğ İ I J K L
M N O Ö P R S
Ş T U Ü V Y Z
En Çok Okunanlar #
üzüm asması görmek Rüyayı Oku
acı biber görmek Rüyayı Oku
rüyada padişah mezarı görmek Rüyayı Oku
beyaz keçi görmek Rüyayı Oku
abdest almak Rüyayı Oku
rüyada uçmak Rüyayı Oku
deprem görmek Rüyayı Oku
zürafa görmek Rüyayı Oku
rüyada karınca görmek Rüyayı Oku
alem Rüyayı Oku
3 harfli görmek Rüyayı Oku
abanoz ağacı Rüyayı Oku
göbek görmek Rüyayı Oku
ada soğanı görmek Rüyayı Oku
abdest alıp namaz kılmak Rüyayı Oku