İslami Rüya Tabirleri

Rüyalar Hakkında Hadisler

"- Sizden biriniz hoşuna gidecek bir rüya görürse bu rüya Allah’tandır. Onun için Allah Teâlâ'ya hamd etsin ve onu söylesin,"

"- Beni rüyada gören kimse, uyanık iken de görecektir veya görmüş gibidir. Zira şeytan benim suretime giremez,"

"- Sizden hanginiz en doğru sözlü ise onun rüyası da en doğrudur,"

Rüya Nedir ?

Rüya, uyku halindeki görüş veya görülen şey demektir. Rüya, ne suretle vuku
buluyor, kaç kısma ayrılır? Bu bir nevi idrak midir? Yoksa hayalât ve evhamdan ibaret
midir? Bu hususa dair hadis-i şerif kitaplarında, ilm-i kelâmda, psikolojide birçok
tezler vardır. Bunların hulâsası şöyledir:

Rüya ilmi, insanlığın ve âlemin başlangıcından beri akıp gelen bir ilimdir ki, nebiler ve
resuller o ilim ile amel etmişlerdir. Peygamberlerin çok kerre rüya ile verdikleri
haberler, kendilerine rüya ânında Rableri tarafından vahyedilen şeylerdir.

İmam Nabulusi ye göre:

Rüyalar üç kısma ayrılır:

1. Allahu Teâlâ tarafından müjde olarak gösterilen bir rüyadır ki, hadis-i peygamberi ile anlatılan sâlih rüya budur.

2. Şeytan tarafından korkutmak için vâki olan rüyadır.

3. İnsanın bizzat kendi düşünce ve haliyle meydana getirdiği kuruntuların neticesinin rüya şeklinde tecelli etmesidir.

(Şeytan, Ademoğlunun amansız bir düşmandır. Düşmanın meydana getirdiği rüya da elbet bâtıldır). Şeytan tarafından korkutmak maksadıyla meydana gelen rüya bâtıl olduğundan ona itibar edilmez. Nitekim sahih hadisler böyle bir hâdiseden bizi haberdar etmektedir. Şöyle ki, Allah Resulünün yüksek huzuruna bir adam gelip:

- Ey Allah'ın Resulü! Rüyamda gördüm ki, güya başım kesilmiş ve başımın ardı sıra gidiyorum! dedi.

Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz o adama buyurdular ki: - Uykuda şeytanın seninle oynadığını kimseye söyleme!..